COLECTION

コレクション

ー NEW YOURSELF ー

新しい生活様式と世相の中で忘れかけていた

『ポジティブな自分』

纏うことでスッと自分らしさのスイッチが入る、

どこか温かみのあるヘア提案を。

ng-069.jpg
ng-227.jpg
ng-156.jpg
Hair Designer :Ayana Sasaki
ng-138.jpg
ng-304.jpg
ng-209.jpg
Hair Designer : Takahiro Araki
ng-119.jpg
ng-333.jpg
ng-297.jpg